Automatisering av longitudinell datainsamling

Utmaningar med longitudinell datainsamling

Longitudinella studier med återkommande enkätbaserade mätningar är förenat med en del administrativa utmaningar. Det gäller att planera upp utskicken och sedan se till att de går ut i rätt tid, till rätt deltagare, med hantering av påminnelser, etc.

Att sköta detta manuellt kräver mycket planering och att den ansvarige bokar in utskicken och påminnelserna i sin kalender så att hen kommer ihåg att skicka ut enkäterna i rätt tid. Det som kan komplicera hanteringen är om den ansvarige blir sjuk, eller får annat förhinder, för då måste någon annan person ta över utskicken och få access till enkätverktyget.

Sedan ska resultatfilerna från de olika utskicken sammanfogas så att man kan följa utvecklingen av en individs svar över tid. Detta kan kräva en hel del pusslande och kreativa handgrepp, speciellt om detta ska göras löpande under studiens gång för att skapa delresultat.

Schemalägg återkommande enkäter i Briteback Explore

Briteback Explore är en avancerad forskningsapp, med inbyggd enkät- och forskningsautomation.

Med Briteback Explore är det enkelt att schemalägga återkommande enkäter, precis som man schemalägger återkommande mötesbokningar i en kalender. Efter att det återkommande utskicket är uppsatt är det bara att luta sig tillbaka och låta utskicket ha sin gång. Inget mer strul med att hålla reda på utskickstider och påminnelser. Påminnelser går dessutom automatiskt bara till de deltagare som ännu ej besvarat det aktuella utskicket.

Är man nyfiken på resultaten under studiens gång går det när som helst att plocka ut en aktuell resultatfil.

När man sätter upp ett återkommande enkätutskick i Briteback Explore, ställer man in följande parametrar:

Automatisk hantering av drop-in-deltagare

En annan utmaning med longitudinella studier gäller hantering av drop-in-deltagare, dvs att alla deltagare inte startar studien samtidigt utan ansluter pö om pö. Exempel på denna typ av studier kan vara inom medicinsk forskning där deltagande kan vara baserat på att ett sjukdomstillstånd inträder, eller att en operation genomförts. Det kan också vara återkommande medarbetarundersökningar där nyanställda måste hanteras. Ett annat exempel är inom kundundersökningar där nya kunder ansluter i samband med inköpstillfället av en produkt eller tjänst.

Att manuellt hantera longitudinella drop-in-studier är ungefär som att hantera lika många studier som antal deltagare i studien.

Drömmen vore att en gång för alla kunna sätta upp det longitudinella utskicket, och sedan bara kunna lägga till deltagare till det uppsatta utskicket i den takt de ansluter till studien. Så här:

Med Briteback Explore kan drop-in-studier enkelt hanteras på följande sätt: man sätter upp ett återkommande utskick för projektperioden, t.ex. ett utskick varannan vecka under ett års tid. Deltagarlistan består då av deltagare som är aktuella vid projektstarten. Nytillkomna deltagare kan sedan läggas till löpande i den takt de kommer in i studien. Det är bara att redigera deltagarlistan för det återkommande utskicket. När en ny deltagare tillkommit kommer hen att få nästkommande utskick och så vidare.

Det går självklart också att ta bort deltagare från det återkommande utskicket under projektperiodens gång.

Det manuella arbetet med att hantera drop-in deltagare och när varje deltagare ska få respektive utskick och påminnelse är alltså helt automatiserat.

Fördelar med automatisk bevakning av avvikelser

Vid longitudinella studier är det ofta viktigt att följa upp läget i studien under projektperiodens gång. Ett riktigt effektivt sätt att hantera detta är att fokusera på avvikelser från förväntad input. Det kan t.ex. vara att en idrottare uppgett skadekänning vid en löpande skademonitorering, eller att en kund rapporterat missnöje i en löpande undersökning av kundnöjdhet. I dessa fall gäller det att reagera snabbt och vidta åtgärder. Det duger inte att invänta en månadsrapport, för då kan det vara för sent att rädda situationen.

Att sätta upp automatisk bevakning av avvikelser i Briteback Explore är väldigt enkelt med hjälp av Condition/Action-logik. I ett utskick ställer man in en så kallad Reaction, som består av Conditions och Actions. Man kan då sätta en bevakning på att en enkät har besvarats och ett visst svarsalternativ angetts. När detta inträffar kan man ställa in att ett meddelande ska skrivas i en vald chatkanal i Briteback Explore. När detta sker får alla som är med i chatkanalen ett pling i mobilen och kan direkt gå in och läsa meddelandet i Briteback Explore och därefter diskutera uppföljningsstrategi.

Så här gör man för att sätta upp en sådan bevakning:

Följa deltagare över tid

Med återkommande utskick i Briteback Explore är det busenkelt att sammanställa resultat för specifika deltagare. Alla resultat från en återkommande datainsamling samlas i en enda resultatfil och kan enkelt exporteras till excel eller SPSS för analys och bearbetning.

 

Spara tid med automatisering

Genom att automatisera longitudinell datainsamling kan man spara mycket tid. Det vi undrar är, vad ska du göra med all tid du sparar?

Berätta gärna för oss genom att besvara vår tidsspararenkät (klicka på knappen)… ?

Mer information

Vill du veta mer om hur just du kan spara tid genom att jobba med undersökningar i Briteback Explore? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

More in #

Företagschatt – en introduktion

Read more

More in #

Företagschatt – vad är fördelarna?

Read more

Try it for free with your team!

Once you have tried Briteback, you’ll never want to go back. That’s why we let you try our product for free – with no further demands or hidden costs.

Get started in minutes, just sign up with your e-mail.


Sign up for a free 30-day trial – no hidden costs or demands.