Sekretessinformation

Briteback AB anser att sA�kerheten rA�rande dina personuppgifter vid anvA�ndning av denna webbplats A�r viktigt och vi tar skyddet av dina personuppgifter pA? allvar. I denna text informerar vi dA�rfA�r om hur dessa hanteras, vilka uppgifter vi sparar och vilka vi kasserar.

Insamling av data

Du kan anvA�nda vA?r webbplats utan att lA�mna nA?gra personuppgifter under fA�rutsA�ttning att det inte A�r nA�dvA�ndigt fA�r att kunna tillhandahA?lla den produkt eller tjA�nst du bestA�llt. NA�r du anvA�nder vA?r webbplats lagrar vi av olika sA�kerhetsskA�l data i vA?ra servrar. Denna information kan innefatta namnet pA? din internetleverantA�r, den webbplats som du anvA�nde fA�r att lA�nka till vA?r webbplats, de webbplatser som du besA�ker frA?n vA?r webbplats och din IP-adress. Information skulle mA�jligen kunna anvA�ndas fA�r att identifiera dig men vi har ingen mA�jlighet att anvA�nda den pA? det sA�ttet. Det fA�rekommer att vi anvA�nder informationen fA�r statistiska A�ndamA?l men enskilda anvA�ndare A�r anonyma och identifieras ej. I de fall nA�r personuppgifter lA�mnas till andra fA�r att tillhandahA?lla produkter eller tjA�nster som du bestA�llt eller av andra skA�l som du godkA�nt, anvA�nder vi oss av lA�mpliga tekniska och organisatoriska metoder fA�r att fA�rsA�kra oss om att tillA�mpliga personuppgiftsbestA�mmelser fA�ljs.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig fA�r personuppgifter som samlas in genom webbplatsen A�r Briteback AB, org.nr. 556977-4218,A�Hospitalsgatan 8, 602 27 NorrkA�ping, +46 (0)73 600 24 12. Vi fA�ljer svenska personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och A�vriga tillA�mpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter. Vi samlar endast in personuppgifter som du sjA�lv lA�mnar till oss nA�r du registrerar dig, fyller i formulA�r eller skickar e-post, nA�r du bestA�ller produkter eller tjA�nster, gA�r fA�rfrA?gningar om bestA�llt material eller liknande dA? du sjA�lv valt att lA�mna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den A?tgA�rd som du har begA�rt, eller enligt vad som krA�vs enligt lag, och sparas inte lA�ngre A�n vad som krA�vs fA�r att fullgA�ra detta syfte.

Delning av data till tredje part

Databasen och dess innehA?ll kommer att delas med fA�ljande parter:

Synotio AB

Synotio AB, (C/o Angry Creative AB, BrA?ddgatan 11, 602 22 NorrkA�ping. Org. Nr 559026-3850) A�r fA�retaget som tillhandahA?ller oss och vA?ra kunder med hostingtjA�nster. Vid kontakt fA�r offertframstA�llning kommer det data ni tillhandahA?llit att delas med denna leverantA�r. Detta mA?ste vi gA�ra fA�r att kunna tillfredsstA�lla vA?rt A?tagande mot er som kunder.

Adspectis AB

Adspectis AB, (C/o Angry Creative AB, BrA?ddgatan 11, 602 22 NorrkA�ping. Org. Nr 559116-8413) A�r fA�retaget som tillhandahA?ller oss och vA?ra kunder med online marknadsfA�ringstjA�nster. Vid kontakt fA�r offertframstA�llning kommer det data ni tillhandahA?llit att delas med denna leverantA�r. Detta mA?ste vi gA�ra fA�r att kunna tillfredsstA�lla vA?rt A?tagande mot er som kunder.

Mailchimp

Mailchimp, (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA) A�r ett verktyg som vi anvA�nder fA�r att skicka ut viktiga meddelanden till vA?ra kunder och samarbetspartners, men anvA�nds ocksA? fA�r att skicka ut marknadsinformation till potentiella kunder. NA�r du tillhandahA?ller dina kontaktuppgifter till oss kommer vi att lagra dessa i denna tjA�nst fA�r att skicka viktig information och/eller marknadsinformation till dig.

A�vriga parter

UtA�ver dessa tredje parter blir databasen och dess innehA?ll kvar hos oss. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller vA?ra representanter fA�r anvA�ndning av ytterligare tredje part i nA?gon form, sA?vida vi inte fA?tt din tillA?telse eller A�r skyldiga att gA�ra det enligt lag.

Vi behA?ller kontrollen A�ver och ansvaret fA�r anvA�ndningen av de personuppgifter som du lA�mnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanfA�r EU och EES-omrA?det, vars fA�reskrifter om personuppgifter kan skilja sig frA?n den svenska regleringen. I sA?dana fall ser vi till att lA�mpliga skyddsA?tgA�rder vidtas fA�r att fA�rsA�kra oss om att de som bearbetar data i det landet upprA�tthA?ller ett personuppgiftsskydd som A�r likvA�rdigt med det som finns i Sverige.

HA�vningsrA�tt m.m.

Du har rA�tt att nA�r som helst dra tillbaka ditt medgivande att anvA�nda dina personuppgifter i framtiden eller begA�ra rA�ttelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka bara i sA?dant fall ett e-postmeddelande till Briteback AB enligt nedanstA?ende kontaktuppgifter. Du har A�ven rA�tt att fA? kostnadsfritt en gA?ng per kalenderA?r fA? information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrA?n dessa uppgifter har hA�mtats, A�ndamA?len med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lA�mnas ut.

AnvA�ndning av cookies:

Webbplatsen anvA�nder sA? kallade a�?Cookiesa�?. Cookies A�r smA? textfiler som lagras pA? din hA?rddisk via din webblA�sare. De lagrar sA�rskild information (t.ex. dina fA�rvalda sprA?kinstA�llningar eller sidinstA�llningar) som din webblA�sare kan A?terfA�ra till oss nA�sta gA?ng du besA�ker vA?r webbsida (beroende pA? cookiens livslA�ngd).

Vi anvA�nder tvA? kategorier av Cookies: cookies som krA�vs av tekniska skA�l, utan vilka webbplatsens funktionalitet begrA�nsas, och Valfria cookies.

NA�r du besA�ker vA?r webbsida fA�r fA�rsta gA?ngen kommer en banner komma upp pA? sidan. Bannern informerar dig om att vi anvA�nder cookies samt lA�nkar dig till denna sida.

Du har mA�jlighet att vA�lja bort valfria cookies nA�rsomhelst genom att A�ndra respektive val via knappen ovan.

Du kan naturligtvis anvA�nda vA?r webbsida utan att nA?gra Cookies aktiveras A�verhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skA�l). I din webblA�sare kan du nA�rsomhelst begrA�nsa eller avaktivera anvA�ndningen av cookies. Detta kan dock ha en negativ pA?verkan pA? funktionalitet och anvA�ndarvA�nligheten pA? vA?r webbsida.

Hotjar (webbanalys)

VA?r webbsida anvA�nder Hotjar, en webbanalys tjA�nst frA?n Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta, Europe, +1 (855) 464-6788 (a�?Hotjara�?).

Baserat pA? ditt medgivande kommer Hotjar analysera din anvA�ndning av vA?r webbsida pA? vA?rt uppdrag. FA�r detta anvA�nder vi bl.a. de cookies som beskrivs mer detaljerat i bannern, som du nA?r via knappen ovan. Informationen som samlas in av Hotjar nA�r du anvA�nder vA?r webbsida (t.ex. den hA�nvisande URLn, vilka webbsidor du besA�kt, din typ av webblA�sare, dina sprA?kinstA�llningar, ditt operativsystem, din skA�rmlA�sning) kommer bli A�verfA�rda till en av Hotjars servrar inom EU, dA�r de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgA�ngliga fA�r oss i anonymiserad form. I den hA�r processen kommer inte anvA�ndardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har pA? vA?r webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahA?lls av Hotjar som innebA�r att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas.

Du kan nA�rsomhelst A?terkalla ditt medgivande till webbanalys genom att avregistrera dig pA? Hotjars webbplats, https://www.hotjar.com/opt-out.

FA�r ytterligare information om Hotjar: Hotjar Terms of Service, Hotjar Privacy policy.

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)

VA?r webbsida anvA�nder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjA�nster frA?n Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (a�?Googlea�?).

Baserat pA? ditt medgivande kommer Google analysera din anvA�ndning av vA?r webbsida pA? vA?rt uppdrag. FA�r detta anvA�nder vi bl.a. de cookies som beskrivs mer detaljerat i bannern, som du nA?r via knappen ovan. Informationen som samlas in av Google nA�r du anvA�nder vA?r webbsida (t.ex. den hA�nvisande URLn, vilka webbsidor du besA�kt, din typ av webblA�sare, dina sprA?kinstA�llningar, ditt operativsystem, din skA�rmupplA�sning) kommer bli A�verfA�rda till en av Googles servrar i USA, dA�r de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgA�ngliga fA�r oss i anonymiserad form. I den hA�r processen kommer inte anvA�ndardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har pA? vA?r webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahA?lls av Google som innebA�r att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google A�r dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillfA�rsA�krar en adekvat nivA? av datasA�kerhet nA�r det gA�ller databearbetning av Google i USA.

Du kan nA�rsomhelst A?terkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahA?lls av Google eller genom att justera dina medgivanden i bannern som du nA?r via knappen ovan, dA�r en opt-out cookie finns placerad. BA?da alternativen fA�rhindrar anvA�ndning av webbanalys sA? lA�nge du anvA�nder webblA�saren dA�r du har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantagskakan.

FA�r ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, Google Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.

DoubleClick (BeteendemarknadsfA�ring online)

Denna webbplats anvA�nder DoubleClick, en sA? kallad mA?linriktad marknadsfA�ringstjA�nst frA?n Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (nedan kallat Google).

Baserat pA? ditt fA�regA?ende samtycke analyserar Google din anvA�ndning av denna webbplats. FA�r det A�ndamA?let anvA�nder vi bland annat de kakor som beskrivs nA�rmare i bannern, som du nA?r via knappen ovan. Den information som samlas in av Google i samband med att du anvA�nder vA?r webbplats (t.ex. hA�nvisande URL, vA?ra webbsidor som du besA�ker, den typ av webblA�sare du anvA�nder, din sprA?kinstA�llning, ditt operativsystem och din skA�rmupplA�sning) A�verfA�rs till en server hos Google i USA, dA�r informationen lagras och analyseras. Vi och vA?r partner Google kommer att anvA�nda denna information fA�r att anpassa vA?r marknadsfA�ring sA? att den passar bA�ttre fA�r dig och dina intressen, begrA�nsa antalet gA?nger samma annons visas, utvA�rdera hur effektiva reklamkampanjer A�r och fA? en bA�ttre fA�rstA?else av besA�kares beteende efter att de har tittat pA? en viss annons. NA�r du besA�ker en annan webbplats i det sA? kallade a�?Google Display Networka�?, kan det hA�nda att popupfA�nster visas som A�r individuellt anpassade efter dina intressen utifrA?n information som samlats pA? vA?r webbplats.

Du kan nA�r som helst ta tillbaka samtycket till denna typ av analys, antingen genom att hantera dina samtycken i bannern som du nA?r via knappen ovan sA? att en undantagskaka sparas pA? din dator, eller sA? kan du ladda ner och installera Googles insticksprogram fA�r webblA�sare som Google erbjuder. BA?da alternativen fA�rhindrar anvA�ndning av webbanalys sA? lA�nge du anvA�nder webblA�saren dA�r du har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantagskakan.

Mer information om Google DoubleClick finns i Googles riktlinjer fA�r skydd av privatlivet vid marknadsfA�ring.

SA�kerhet

Briteback AB anvA�nder tekniska och organisatoriska sA�kerhetsA?tgA�rder fA�r att skydda dina uppgifter frA?n manipulering, fA�rlust, fA�rstA�relse eller A?tkomst av obehA�riga. I den mA?n det A�r mA�jligt kommer personuppgifter som du lA�mnar till Briteback AB att krypteras fA�r att fA�rhindra att de missbrukas av tredje part. VA?ra sA�kerhetsrutiner revideras fortlA�pande och baseras pA? den senaste tekniska utvecklingen.

Barn

I syfte att skydda barns integritet avstA?r Briteback AB frA?n att samla in och behandla information som relaterar till barn som vi vet A�r under 13 A?r fA�rutsatt att nA?got samtycke inte inhA�mtas frA?n mA?lsman. Briteback AB anvA�nder inte heller nA?gon information som tillhandahA?llits av ett barn som vi vet A�r under 13 A?r pA? webbplatsen. MA?lsman har alltid rA�tt att efterfrA?ga och tillhandahA?llas eventuell information som barnet tillhandahA?llit och kan alltid begA�ra att sA?dan information raderas.

Kontakt

Om du har nA?gra problem, frA?gor eller fA�rslag, A�r du vA�lkommen att kontakta oss

Briteback AB
Hospitalsgatan 8
602 27 NorrkA�ping

Telefon: +46 (0)73 600 24 12

Epost: info@rudolfsteinerskolan.se

Den stA�ndiga utvecklingen av Internet kan ocksA? krA�va att innehA?llet i dessa villkor A�ndras. Vi fA�rbehA?ller oss rA�tten att gA�ra A�ndringar vid behov.

Om webbplatsen

Webbplatsen A�r producerad avA�Angry Creative webbyrA?A�och anvA�nder moderna tekniker och lA�sningar som t.ex.A�WordPressA�som publiceringsplattform och responsive design fA�r att anpassa utseendet fA�r olika plattformar och skA�rmupplA�sningar.